تماس با دبیرخانه همایش:

نشانی : خراسان شمالی- بجنورد - کیلومتر 4 جاده اسفراین - دانشگاه بجنورد- دانشکده هنر

تلفن : 05832201314   فکس:  05832284638

تلفن همراه:09925440120 

09150966331


کد پستی : 9453155111

آدرس ایمیل: Icreg@ub.ac.ir

Refresh Code