1- آیا می توان مقالات را به زبان فارسی برای ژورنال های بین المللی از جمله ISI و ISC ارسال نمود یا بعدا باید آن ها را به زبان انگلیسی ترجمه کرد؟
2- آیا پس از پذیرفته شدن مقالات برای چاپ در ژورنال های بین المللی از جملهISI و ISC باید هزینه ی دیگری غیر از هزینه شرکت در همایش پرداخت شود؟
3- با توجه به داوری و بررسی مقاله چگونه باید مطلع شویم که مقاله مان در ژورنال های بین المللی از جمله ISI و ISC چاپ خواهد شد؟
4- آیا تمامی مقالات پذیرفته شده امکان چاپ در ژورنال های بین المللی از جمله ISI و ISC را دارند یا تنها مقالات برگزیده این امکان را دارند؟
5- آیا نحوه پذیرش (ارائه شفاهی، پوستر، چاپ در مجموعه مقالات) تاثیری در چاپ در ژورنال های بین المللی از جمله ISI و ISC دارد؟
6- آیا امکان ارسال مقاله بصورت آزاد وجود دارد؟

1- آیا می توان مقالات را به زبان فارسی برای ژورنال های بین المللی از جمله ISI و ISC ارسال نمود یا بعدا باید آن ها را به زبان انگلیسی ترجمه کرد؟ up

پاسخ : شما می توانید برای داوری در همایش به دو صورت انگلیسی و فارسی مقاله ارسال نمائید و بعد از اتمام همایش از طریق سامانه دریافت مقالات، مقاله شما برای ژورنال های بین المللی دریافت و ارسال می گردد که در آن زمان حتما باید نسبت به ترجمه انگلیسی مقاله پذیرفته شده اقدام نمائید.

2- آیا پس از پذیرفته شدن مقالات برای چاپ در ژورنال های بین المللی از جملهISI و ISC باید هزینه ی دیگری غیر از هزینه شرکت در همایش پرداخت شود؟ up

پاسخ : بلی، این امکان برای تمامی افرادی که مقاله آن ها در همایش پذیرش شده است وجود دارد که برای چاپ در ژورنال های بین المللی از جمله ISI  و ISC اقدام نمایند که هزینه ترجمه و چاپ غیر از هزینه شرکت در همایش می باشد.

3- با توجه به داوری و بررسی مقاله چگونه باید مطلع شویم که مقاله مان در ژورنال های بین المللی از جمله ISI و ISC چاپ خواهد شد؟ up

پاسخ : بعد از اتمام همایش مقالات بررسی شده و نسبت به موضوع و رشته تحصیلی ثبت نام کنندگان ژورنال ها برای مخاطبان ارسال می‎گردند.

4- آیا تمامی مقالات پذیرفته شده امکان چاپ در ژورنال های بین المللی از جمله ISI و ISC را دارند یا تنها مقالات برگزیده این امکان را دارند؟ up

پاسخ : بلی، با پیگیری های دبیرخانه همایش و تلاش های صورت گرفته امکان چاپ برای تمامی پذیرفته شدگان فراهم می باشد.

5- آیا نحوه پذیرش (ارائه شفاهی، پوستر، چاپ در مجموعه مقالات) تاثیری در چاپ در ژورنال های بین المللی از جمله ISI و ISC دارد؟ up

پاسخ : خیر، تمامی مقالاتی که پذیرش شده اند امکان چاپ در ژورنال های بین المللی را دارند.

6- آیا امکان ارسال مقاله بصورت آزاد وجود دارد؟ up

پاسخ : بلی، امکان ارسال مقاله برای همه میسر می باشد.