شرکت کنندگان محترم می توانند از طریق لینک زیر و با توجه نوع ثبت نام خود و تعرفه مربوطه نسبت به پرداخت هزینه ثبت مقالات پذیرفته شده خود اقدام نموده و پس از واریز مبلغ، رسید آن را به آدرس ایمیل همایش ارسال نمایند.
http://bpms.ub.ac.ir/PaymentPreview.aspx?p=Ur4ya/QSABc=
برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
3,500,000 ریال
2
1,500,000 ریال
3
2,500,000 ریال
4
3,000,000 ریال
5
2,000,000 ریال
6
1,000,000 ریال
7
1,500,000 ریال
8
2,000,000 ریال
9
2,000,000 ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.