تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات
1398-11-17
تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات

پژوهشگران عزیز، مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 20 بهمن ماه تمدید شد.  شایان ذکر است کلیه پژوهشگرانی که تاکنون موفق به ارسال مقالات خود نگردیده اند می توانند چکیده مقالات خود را حداکثر تا تاریخ فوق الذکر از طریق سامانه کاربران سایت ارسال نمایند. بعد از این تاریخ چکیده و اصل مقالات بصورت همزمان دریافت می گردد.