تمدید مهلت ارسال مقالات
1399-01-28
تمدید مهلت ارسال مقالات

تمدید مهلت ارسال مقالات 


به اطلاع پژوهشگران عزیز می رساند، با توجه به استقبال گسترده اساتید، پژوهشگران، کارشناسان و دانشجویان سراسرکشور از اولین همایش ملی بازآفرینی شهری در شهر ایرانی و درخواست های مکرر نسبت به تمدید مهلت ارسال مقالات و با توجه به تصمیم شورایعالی همایش مهلت ارسال مقالات کامل  تا  1 خرداد ماه 1399  تمدید گردید. شایان ذکر است کلیه پژوهشگرانی که تاکنون موفق به ارسال مقالات خود نگردیده اند می توانند مقالات کامل (چکیده به همراه اصل مقاله) خود را حداکثر تا تاریخ فوق الذکر از طریق سامانه کاربران سایت ارسال نمایند.

با تشکر

دبیرخانه اولبن همایش ملی بازآفرینی شهری در شهر ایرانی