رعایت اخلاق حرفه ای در نگارش مقالات
1398-11-21
رعایت اخلاق حرفه ای در نگارش مقالات

پژوهشگران و مقاله دهندگان گرامی لطفاً در هنگام نگارش مقالات خود اصول اولیه تهیه و ارسال یک مقاله علمی اعم از اعلام منابع وماخذ، رفرنس دادن در بخش هایی که از دستاوردهای دیگران استفاده شده و نیز عدم کپی برداری از سایر مقالات و دستاوردها را مد نظر قرار دهید. شایان ذکر است در صورت اثبات هرنوع کپی برداری از نتایج تحقیقات و دستاوردهای دیگر پژوهشگران مقاله شخص خاطی حذف و از شرکت در دوره های بعدی همایش نیز محروم خواهد شد.