تعویق زمان برگزاری همایش
1399-03-21
تعویق زمان برگزاری همایش

به استحضار پژوهشگران گرامی می رساند که طبق تصمیم شورای سیاست گذاری همایش، به دلیل تداوم شیوع ویروس کرونا و عدم امکان برگزاری همایش در شرایط فعلی، زمان برگزاری همایش به تاریخ 21 آبان ماه 1399 تغییر یافت؛ لذا مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 1 آبان ماه 1399 تمدید گردید.